כדי להגיש בקשה להיבחן במועד מיוחד יש לפתוח בקשה בפורום "מועד מיוחד" בפורטל סטודנט>> בקשות וערעורים

מועד מיוחד הסבר מכלול 1

להצגת הבחינות שבהן אפשר להגיש בקשה להיבחן במועד מיוחד יש לבחור את סיבת הבקשה, שנה וסמסטר.

ישנן סיבות אשר מחייבות הזנת טווח תאריכים בהם נעדרתם לדוגמה: מחלה, מילואים וכו'.

לאחר הזנת הפרטים יש ללחוץ על "רשימת בחינות"

מועד מיוחד הסבר מכלול 2

תתקבל טבלה המציגה את הבחינות שבהן אפשר להגיש בקשה להיבחן במועד מיוחד.

מועד מיוחד הסבר מכלול 3

יש ללחוץ על האייקון מועד מיוחד הסבר מכלול אייקון. ייפתח חלון הגשת בקשה אשר בו יש לנמק את הבקשה, לצרף קובץ מתאים (בהתאם לסיבה שבחרתם) וללחוץ על "שלח".

אם מופיעות כמה בחינות בטבלה יש להגיש בקשה עבור כל בחינה בנפרד.

מועד מיוחד הסבר מכלול 4

 

לאחר הגשת הבקשה, אפשר לעקוב אחר הסטטוס שלה בפורטל>>בקשות וערעורים>> בקשות שהוגשו.

מועד מיוחד הסבר מכלול 5

 

אם בחינה מסוימת אינה מופיעה ברשימת הבחינות תוכלו לשלוח בקשה למועד מיוחד באמצעות הפורום- דיקן הסטודנטים – הטרדה מינית/שירות פסיכולוגי/מילואים/מועדים מיוחדים/היעדרות חריגה/אחר.  

ביטול הרשמה – אם אושרה בקשתכם להיבחן במועד מיוחד אך בחרתם שלא לגשת אליו יש לבטל את ההרשמה בפורום- "ביטול הרשמה למועד מיוחד" בפורטל>>בקשות וערעורים.