יש להביא את כרטיס הנבחן בצירוף תעודת זהות לכל בחינה ולהחתים את המשגיח.

טופס זה מהווה הוכחה להשתתפות בבחינה.

כיצד להדפיס את כרטיס הנבחן? 

היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט

לחצו בסרגל הכלים על  "ציונים ובחינות"

הדפסת כרטיס נבחן

בעמוד שנפתח יופיעו הבחינות שלכם.

בצד שמאל לחצו על הלחצן "כרטיס נבחן"

הדפסת כרטיס נבחן

המתינו עד שייפתח חלון חדש עם כרטיס הנבחן.

החלון לא נפתח?

כנראה שיש לכם חוסם חלונות קופצים.

חפשו בחלקו העליון או התחתון של הדפדפן (משתנה לפי סוג הדפדפן) הודעה על חלון קופץ שנחסם ואפשרו אותו.

כמו כן, כרטיס הנבחן נפתח בקובץ מסוג PDF.

אם אין לכם קורא PDF, תוכלו להוריד אחד מכאן: http://get.adobe.com/reader/

 

להדפסת הכרטיס יש ללחוץ על אייקון המדפסת הממוקם בצד שמאל למעלה.

בהצלחה בבחינות!