* על פי הנחיות משרד החינוך, סטודנט הלומד לתעודת הוראה חייב למלא שאלון עובד הוראה בשנת ההתנסות האחרונה ללימודיו.

למילוי השאלון היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט.

בחרו ב"אפשרויות נוספות" ולחצו על "שאלון עובד הוראה"

שאלון עובד הוראה1

השאלון מחולק למספר חלקים:

1. פרטים אישיים

שאלון עובד הוראה2

 

2. מילוי שדות חובה ושמירת נתונים

שאלון עובד הוראה3

 

3. לשמירת הנתונים סמנו "אני מאשר/ת" ולחצו על "המשך"

שאלון עובד הוראה4

 

הערה:

בשאלון זה אין אפשרות לעדכן פרטים על השכלה. כדי להוסיף פרטים או לשנות את הפרטים המוזנים יש לפתוח פנייה בנושא למינהל הסטודנטים.

אפשר להיעזר בהסבר הבא: הסבר על פתיחת פנייה למינהל הסטודנטים