1. לאחר כניסה לקורס המבוקש יש ללחוץ על שם המטלה

שם המטלה

2. לאחר הכניסה למטלה יש ללחוץ על "הוספת הגשה"

הוספת הגשה במטלה

3. יש להעלות את קובץ ההגשה (אפשר לגרור את הקובץ לתוך המלבן המסומן)

גרירת קובץ במטלה

4. אחרי שהקובץ מופיע בתוך המלבן – לוחצים על "שמירת שינויים"

שינוי הגשה במטלה

5. אפשר להחליף את קובץ ההגשה על ידי לחיצה על "עריכת הגשה"

הגשת מטלה