1. כדי להגיש בקשה לקבלת מלגה יש להיכנס לפורטל מידע לסטודנט.

יש לבחור בסרגל העליון >> אפשרויות נוספות>> מלגות>> מכללת לוינסקי – הנחה בשכ"ל.

 

hanaha_student_1

 

hanaha_student_2


2. יש לקרוא את כתב ההסכמה ולאשר אותו.


3. הדף הראשון של הבקשה מציג פרטים אישיים. יש להשלים את השדות הריקים ולתקן את השדות שהיה בהם שינוי.
שדות סוג מגורים וסוג שרות צבאי הם שדות חובה. לדף זה יש לצרף שני מסמכים: צילום תעודת זהות כולל הספח וצילום תדפיס חשבון עו"ש מעודכן.
לא ניתן לעבור לשלב הבא ללא מילוי שדות החובה והעלאת הטפסים.

hanaha_student_3


הערה חשובה

השדה "מצב משפחתי" מכיל את המידע המעודכן במערכת. כדי לשנות מצב משפחתי יש לפנות (לפני הגשת הבקשה) למינהל הסטודנטים בצירוף ת"ז הכוללת ספח. לאחר ביצוע עדכון זה, יש להיכנס לדף המלגה ולוודא שהמצב המשפחתי התעדכן.
לאחר מילוי כל השדות והעלאת המסמכים יש ללחוץ על הכפתור "שמירה ומעבר לדף הבא".


4. כדי לצרף מסמכים יש ללחוץ על הכפתור "צרף מסמכים". יפתח חלון בחירת קבצים לצירוף. לחצו על בחירת קובץ>> בחרו קובץ מן המחשב ולחצו>> שמירת קבצים.

hanaha_student_4


5. דף פרטי בני משפחה – יש למלא/לעדכן את פרטי ההורים והאחים.
סטודנטים נשואים – יש למלא את פרטי בן/בת הזוג (בהמשך הטבלה).
סטודנטים הורים – יש למלא את פרטי הילדים (בהמשך הטבלה).
להמשך יש ללחוץ על שמירה ומעבר לדף הבא.

hanaha_student_5


6. דף פרטים נוספים על הסטודנט והמשפחה: נא לסמן על פי מצב אישי את הקריטריונים המתאימים. אם יש צורך בהעלאת מסמכים יש להעלות מסמך רלוונטי.
לדוגמה, אם סומן הקריטריון "פעילות התנדבותית אחרת" יש לצרף אישור על התנדבות.
למעבר לדף הבא יש ללחוץ "שמירה ומעבר לדף הבא".

hanaha_student_6


7. דף הכנסות: לשכירים – נא למלא פרטי הכנסה של שלושה חודשים אחרונים של כל השכירים במשפחה. לעצמאיים – נא לצרף אישור שומה של שנת המס ממס הכנסה.
בשדה "נימוקים לבקשה להנחה" ניתן להוסיף טקסט חופשי.

hanaha_student_7


8. לאחר קליטת הבקשה תקבלו הודעה כי הנתונים נקלטו ונשלחו.

hanaha_student_8