שימו לב, כל סטודנט המעוניין לגשת למבחן במועד ב' חייב לבצע הרשמה, ובכלל זה סטודנטים שנכשלו במועד א' או שלא נכחו בו.

אפשר להירשם למבחן במועד ב' לאחר קבלת ציון במבחן במועד א' ועד שלושה ימים לפני מועד המבחן.

אפשר לבטל בקשה להיבחן במועד ב' עד שלושה ימים לפני מועד המבחן.

 

היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט.

בתפריט היכנסו ל"ציונים".

 

במסך זה תוכלו לראות את כל הציונים שהוזנו במטלות ובבחינות בשנת הלימודים הנוכחית  ולהירשם למועד ב'.

 

כדי להגיש בקשה למועד ב' לחצו על הצלמית  "בקשה למועד ב".

לאחר הלחיצה תתקבל הודעה שההרשמה בוצעה בהצלחה והצלמית תתחלף בצלמית  "ביטול מועד ב".

אפשר לבטל את הבקשה להיבחן במועד ב' עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה.

כדי לבטל את ההרשמה למועד ב' יש ללחוץ על הצלמית . לאחר הלחיצה תתקבל הודעה שהביטול בוצע בהצלחה והצלמית תתחלף בצלמית .

 

שימו לב, בכרטיס הנבחן מוצגים רק המועדים שאתם רשאים להיבחן בהם, ולכן מועדי ב' יוצגו בו רק לאחר הגשת הבקשה כנדרש.