שימו לב!

  • כל סטודנט המעוניין לגשת למבחן במועד ב חייב לבצע הרשמה, ובכלל זה סטודנטים שנכשלו במועד א או שלא נכחו בו.
  • אפשר לבטל בקשה להיבחן במועד ב עד שלושה ימים לפני מועד המבחן.

 

אפשר להירשם למבחן במועד ב לאחר קבלת ציון המבחן במועד א
ועד שלושה ימים לפני מועד המבחן

 

היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט.

בתפריט היכנסו ל"ציונים".

רישום למועד ב1

 

במסך זה תוכלו לראות את כל הציונים שהוזנו במטלות ובבחינות בשנת הלימודים הנוכחית ולהירשם למועד ב.

רישום למועד ב2

 

כדי להגיש בקשה למועד ב לחצו על הצלמית רישום למועד ב3 בקשה למועד ב.

לאחר הלחיצה תתקבל הודעה שההרשמה בוצעה בהצלחה והצלמית תתחלף בצלמית רישום למועד ב4 ביטול מועד ב.

אפשר לבטל את הבקשה להיבחן במועד ב עד שלושה ימים לפני מועד הבחינה.

כדי לבטל את ההרשמה למועד ב יש ללחוץ על הצלמית רישום למועד ב4. לאחר הלחיצה תתקבל הודעה שהביטול בוצע בהצלחה והצלמית תתחלף בצלמית רישום למועד ב3.

 

שימו לב, בכרטיס הנבחן מוצגים רק המועדים שאתם רשאים להיבחן בהם, ולכן מועדי ב יוצגו בו רק לאחר הגשת הבקשה כנדרש.