1. היכנסו ל"מערכת מידע למרצה"
  2. לחצו בתפריט בצד ימין על לחצן "השיעורים שלי"

העלאת מטלות

3. בחרו בשיעור הרצוי ולחצו על האייקון של שלוש הנקודות.

4.  בחרו "מטלות השיעור"

העלאת סילבוס

עדכון מטלות

5. לחצו על לחצן "הוספה" הנמצא בצד שמאל כדי ליצור מטלה חדשה

כפתור הוספה

6. בחלון שיפתח נזין את פרטי המטלה: שם המטלה, סוג המטלה, משקלה, תאריך הביצוע, סמסטר וכו'

הוספת מטלה

7. על מנת לבצע מחיקה\ עריכה במטלה קיימת, נלחץ על שלושת הנקודות המופיעות ליד משקל המטלה ונלחץ על הכפתור המתאים.
לחיצה על עריכה יפתח לנו את חלון "ניהול המטלה" בו נוכל לערוך את פרטיה.

שימו לב! לאחר תאריך ההגשה\תאריך הביצוע לא ניתן יהיה לבצע שינויים במטלה, כמו כן לא תהיה האופציה להוסיף מטלה שעבר זמנה.

  • סך משקל המטלות חייב להיות 100 במדויק.

 

 

בהצלחה!

במידה ויש שאלות נוספות ניתן לפנות למרכז התמיכה הטכנית

פתיחת פניה לתמיכה הטכנית  

צור קשר –  03-6902473