ישנן שתי אפשרויות להקלדת מטלות בקורסים:
אפשרות 1: ייבוא ציונים מקורס ב – Moodle
אפשרות 2: הקלדת מטלות באמצעות מערכת מידע למרצה

 

להלן כמה הנחיות להקלדת מטלות:

  1. המטלות חייבות להיות זהות למטלות המופיעות בסילבוס הקורס.
  2. משקל סך המטלות צריך להגיע ל-100%. בקורסים שנתיים חובה להקליד מטלות גם בסמסטר ב' כדי שהציון הסופי יעודכן בסיום הקורס.
  3. הציון הסופי בקורס הוא ציון שהמערכת משקללת באופן אוטומטי על פי משקל המטלות שהוגדר מראש על ידי המרצה.
  4. הקלדת מטלה מסוג מבחן מוגדרת כ-"בחינה לשיבוץ" ואפשר להקליד אותה עד מועד פרסום לוח הבחינות. לאחר מכן אי אפשר להקליד בקשות למבחנים. הקלדת מטלה מסוג "בחינה לשיבוץ"  מועברת למדור בחינות לצורך שיבוץ חדר ומועד לבחינה.
  5. מרצים שמנהלים את הקורס במודל רשאים לבחור בהקלדת מטלה מסוג "ציון משוקלל ממודל". בחירה ב"ציון משוקלל ממודל" תאפשר יבוא של הציון הסופי בקורס בהתאם לציון שהוקלד במודל.
  6. מטלה מסוג בונוס – מטלה המאפשרת תוספת לסך הציון המשוקלל בקורס ובתנאי שהציון המשוקלל של סך המטלות לא יעלה על 100.
    לדוגמה, משקל סך המטלות = 100%+ מטלת בונוס במשקל 5%, במקרה זה המערכת לא תאפשר חישוב ציון משוקלל של יותר מ-100. כלומר, אם הציון המשוקלל של הסטודנט בשאר המטלות עומד על 100 ונוסף על כך המרצה הזין גם ציון במטלת הבונוס, המערכת לא תשקלל את מטלת הבונוס בציון הסופי ל-105 והציון הסופי בקורס יהיה 100.

לתשומת לבכם, הקלדת מטלות בקורס תאפשר הקלדת ציונים בקורס. אם לא יוקלדו מטלות, לא יתאפשר מתן ציונים לבחינות ומטלות בקורס.