היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע למרצה

לחצו על "השיעורים שלי" ובחרו את הקורס הרלוונטי. ייפתח דף שיעור:

meida_martse_1

meida_martse_2

לחצו על "חדש". כעת יופיע חלון "מטלה בשיעור"

meida_martse_3

 

  1. בחרו סמסטר עבור המטלה
  2. בחרו מהרשימה את סוג המטלה
  3. הקלידו את משקל המטלה*
  4. הקלידו את שם המטלה
  5. לחצו על "שמור"

* שימו לב כי משקל המטלות המצטבר חייב להיות 100%

להסבר הקלדת מטלה מסוג מבחן