תהליך העלאת סילבוס למערכת

על כל מרצה להעלות סילבוס למערכת לכל קורס שהוא מלמד. הסילבוס חייב לקבל את אישור ראש החוג. להלן השלבים הנדרשים להעלאת הסילבוס:
●        שלב ראשון: כתיבת הסילבוס תוך שימוש בתבנית הסילבוס של המכללה
●        שלב שני: אישור הסילבוס על ידי ראש החוג/התוכנית
●        שלב שלישי: הזנת פרטי הקורס בדף השיעור במערכת המידע למרצה
●        שלב רביעי: העלאת הסילבוס למערכת המידע למרצה

תבנית סילבוס להורדה >>

שלב ראשון: כתיבת הסילבוס תוך שימוש בתבנית הסילבוס של המכללה

 

שלב שני: אישור הסילבוס על ידי ראש החוג/התוכנית

עם סיום כתיבת הסילבוס, יש להעבירו לאישור ראש החוג/התוכנית באמצעות סימון מתג "לפרסם" (ראו הסבר בהמשך). לאחר קבלת האישור הסילבוס יועלה באופן אוטומטי למערכת המידע למרצה ולסטודנטים.

שלב שלישי: הזנת פרטי הקורס בדף השיעור במערכת המידע למרצה

יש להזין נתונים מינהליים ומטלות בדף השיעור.

כניסה למערכת

מתוך פורטל המרצה, גשו למערכת מידע למרצה

פורטל שירותים אישיים

 

היכנסו ל"שיעורים שלי"

סילבוס2

 

בדף "השיעורים שלי" לחצו על שם הקורס הרצוי

סילבוס3

 

הגעתם לדף השיעור של הקורס

סילבוס4

 

בדף זה עליכם להזין את הפרטים האלה:

  1. חובת הנוכחות
  2. סוג השיעור
  3. תיאור הקורס כפי שהוא מופיע בסילבוס שקיבל את אישור ראש החוג/התוכנית
  4. מטלות הקורס ומשקלן בהתאם לדרכי ההערכה שהגדרתם בסילבוס שקיבל את אישור ראש החוג/התוכנית

באתר התמיכה של מערכות מידע תוכלו למצוא הסברים לגבי הגדרת מטלות ומבחנים.

שלב רביעי: העלאת הסילבוס למערכת המידע למרצה

במערכת המידע למרצה בלשונית "השיעורים שלי", לחצו על כפתור "עריכת סילבוס על פי תבנית" כפתור עריכת סילבוס על פי תבנית ליד שם הקורס הרצוי

סילבוס5

 

הנתונים המינהליים שהוזנו על ידי המערכת או על ידכם בדף השיעור יופיעו לצורך תזכורת, ואינם ניתנים לעריכה כאן.

להלן פירוט מרכיבי הסילבוס ואופן הזנתם:

שם הקורס (בעברית) מוזן אוטומטית

שם הקורס (באנגלית) מוזן אוטומטית

שם המרצה מוזן אוטומטית

קוד הקורס מוזן אוטומטית

היקף הקורס (בש"ש) מוזן אוטומטית

סוג הקורס מוזן אוטומטית

דרישות נוכחות מוזן אוטומטית (בהתאם למה שהוזן בדף השיעור)

דרישות קדם מוזן אוטומטית

שנה אקדמית מוזן אוטומטית

סמסטר מוזן אוטומטית

תואר יש להזין: ראשון/שני/הכשרת אקדמאים/לימודי תעודה

קמפוס יש להזין : תל-אביב/אילת

 

תיאור הקורס

יש להזין תקציר של כמה שורות המתייחס לתוכני הקורס, לרציונל ולחוויית הלמידה.

מטרות הקורס

סילבוס6

 

תוצרי למידה
יש להזין 8-4 הצהרות המפרטות מה מצופה מהסטודנט לדעת, להבין או להיות מסוגל להדגים לאחר השלמת הלימודים בקורס, תוך שימת דגש על קישור בין התיאוריה לפרקטיקה. תרגום של מטרות הקורס ליכולות וכישורים שניתנים למדידה על בסיס קריטריונים ברורים.

 

מבנה הקורס
מבנה ותוכן הקורס וכן רשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (אין חובה לציין מועדים).
את מבנה הקורס אתם יכולים להעתיק כטבלה מתוך מסמך הסילבוס. כדי לעשות זאת, לחצו על כפתור "העתק מוורד" בתפריט העריכה של תיבת הקלט.

סילבוס7

 

כפתור זה יפתח חלון לקבלת קלט מועתק ממסמך וורד

סילבוס8

סמנו והעתיקו (Ctrl+C) את הטבלה במסמך שלכם

סילבוס10

ולחצו על Ctrl+V כדי להדביק את הטבלה לתוך חלון הקלט

סילבוס11

 

לחצו על Paste לסיום
הסרטון הבא מדגים את ההליך: https://youtu.be/sJCwHDwJ3Oo

 

אופן ההערכה
יש להזין את המטלות ומשקלן בהתאם לשקלול הציון הסופי.

ביבליוגרפיה
את הביבליוגרפיה יש לחלק לשתי רשימות קריאה – חובה ורשות (כל רשימה בתיבה נפרדת)

ביבליוגרפיה בנוייה משתי רשימות קריאה – חובה ורשות

 

"לכל קבוצת השיעור" – אם אתם מעוניינים שהסילבוס יופיע בכל קבוצות השיעור שילמדו את הקורס (שיש להם אותו קוד עם מספר קבוצה שונה) סמנו P לכל קבוצות השיעור לכל קבוצת השיעור

 

"לפרסום" – כדי לפרסם את הסילבוס יש להעביר אותו לאישור של ראש החוג/התוכנית. לצורך העברת הסילבוס לאישור יש לסמן P במתג "לפרסום" לפרסום

 

לסיום לחצו על "שמור" שמור

 

לאחר פעולה זו הסילבוס יישלח לראש החוג/התוכנית לצורך אישור. עם קבלת האישור הסילבוס יועלה אוטומטית ויפורסם בפורטל למרצה ובפורטל לסטודנט. במקרה של אי קבלת אישור, יתקבל חיווי שלאחריו יתאפשר תיקון של הסילבוס. לאחר מכן יש לשלוח אותו לאישור מחדש.

 

מעקב אישור סילבוס

כאשר תתקבל תשובה של אישור או דחייה של הסילבוס, תישלח למרצה הודעת דוא"ל ותופיע הודעה רצה בתיבת הודעות בפורטל המרצה.
מעקב אישור סילבוס

 

אפשר לצפות בהערות שהוסיף ראש החוג/התוכנית לאישור בקשת הסילבוס באמצעות לחיצה על בקשות וערעורים>> בקשות סגל.

 

ולחיצה על צפייה בהערות  תאפשר צפייה בהערות שצורפו לקבלת הבקשה.

צפייה בהערות שצורפו לקבלת הבקשה

 

במקרה שהסילבוס נדחה יש לשלוח את הסילבוס המתוקן לאישור מחדש.