תהליך העלאת סילבוס למערכת

על כל מרצה להעלות סילבוס למערכת לכל קורס שהוא מלמד. הסילבוס חייב לקבל את אישור ראש החוג. להלן השלבים הנדרשים להעלאת הסילבוס:

  • שלב ראשון: כתיבת הסילבוס תוך שימוש בתבנית הסילבוס של המכללה
  • שלב שני: אישור הסילבוס על ידי ראש החוג/התוכנית
  • שלב שלישי: הזנת פרטי הקורס בדף השיעור במערכת המידע למרצה
  • שלב רביעי: העלאת הסילבוס למערכת המידע למרצה

שלב ראשון: כתיבת הסילבוס תוך שימוש בתבנית הסילבוס של המכללה

אפשר להוריד את תבנית הסילבוס כמסמך וורד מאתר המכללה (בלשונית סגל אקדמי >> ארגז כלים לסגל >> תבנית לכתיבת סילבוס).

שלב שני: אישור הסילבוס על ידי ראש החוג/התוכנית

עם סיום כתיבת הסילבוס, יש להעבירו לאישור ראש החוג/התוכנית. רק לאחר קבלת האישור ניתן יהיה להעלות את הסילבוס למערכת המידע למרצה.

שלב שלישי: הזנת פרטי הקורס בדף השיעור במערכת המידע למרצה

יש להזין נתונים מנהליים ומטלות בדף השיעור.

כניסה למערכת

מתוך פורטל המרצה, גשו למערכת מידע למרצה

סילבוס1

 

היכנסו ל"שיעורים שלי"

סילבוס2

 

בדף "השיעורים שלי" לחצו על שם הקורס הרצוי

סילבוס3

 

הגעתם לדף השיעור של הקורס

סילבוס4

 

בדף זה עליכם להזין את הפרטים האלה:

  1. חובת הנוכחות
  2. סוג השיעור
  3. תיאור הקורס כפי שהוא מופיע בסילבוס שקיבל את אישור ראש החוג/התוכנית
  4. מטלות הקורס ומשקלן בהתאם לדרכי ההערכה שהגדרתם בסילבוס שקיבל את אישור ראש החוג/התוכנית

 

באתר התמיכה של מערכות מידע תוכלו למצוא הסברים לגבי הגדרת מטלות ומבחנים.

שלב רביעי: העלאת הסילבוס למערכת המידע למרצה

במערכת המידע למרצה בלשונית "השיעורים שלי", לחצו על כפתור "עריכת סילבוס על פי תבנית" ליד שם הקורס הרצוי

סילבוס5

 

הנתונים המנהליים שהוזנו על ידי המערכת או על ידכם בדף השיעור יופיעו לצורך תזכורת, ואינם ניתנים לעריכה כאן.

להלן פירוט מרכיבי הסילבוס ואופן הזנתם:

 

שם הקורס (בעברית) מוזן אוטומטית

שם הקורס (באנגלית) שדה זה לא קיים כרגע ויוזן בהמשך

שם המרצה מוזן אוטומטית

קוד הקורס מוזן אוטומטית

היקף הקורס (בש"ש) שדה זה לא קיים כרגע ויוזן בהמשך

סוג הקורס מוזן אוטומטית

דרישות נוכחות מוזן אוטומטית (בהתאם למה שהוזן בדף השיעור)

דרישות קדם מוזן אוטומטית

שנה אקדמית מוזן אוטומטית

סמסטר מוזן אוטומטית

תואר יש להזין: ראשון/שני/הכשרת אקדמאים/לימודי תעודה

קמפוס יש להזין : תל-אביב/אילת

 

תיאור הקורס

יש להזין תקציר של כמה שורות המתייחס לתכני הקורס, לרציונל ולחוויית הלמידה.

מטרות הקורס

סילבוס6

 

תוצרי למידה

יש להזין 8-4 הצהרות המפרטות מה מצופה מהסטודנט לדעת, להבין או להיות מסוגל להדגים לאחר השלמת הלימודים בקורס, תוך שימת דגש על קישור בין התאוריה לפרקטיקה. תרגום של מטרות הקורס ליכולות וכישורים שניתנים למדידה על בסיס קריטריונים ברורים.

 

מבנה הקורס

מבנה ותוכן הקורס וכן רשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (אין חובה לציין מועדים).

את מבנה הקורס אתם יכולים להעתיק כטבלה מתוך מסמך הסילבוס. כדי לעשות זאת, לחצו על כפתור "העתק מוורד" בתפריט העריכה של תיבת הקלט

סילבוס7

 

כפתור זה יפתח חלון לקבלת קלט מועתק ממסמך וורד

סילבוס8

 

סמנו והעתיקו (Ctrl+C) את הטבלה במסמך שלכם

סילבוס10

 

ולחצו על Ctrl+V כדי להדביק את הטבלה לתוך חלון הקלט

סילבוס11

 

לחצו על Paste לסיום

הסרטון הבא מדגים את ההליך: https://youtu.be/sJCwHDwJ3Oo

 

אופן ההערכה

יש להזין את המטלות ומשקלן בהתאם לשקלול הציון הסופי.

ביבליוגרפיה

את הביבליוגרפיה יש לחלק לשתי רשימות קריאה – חובה ורשות (כל רשימה בתיבה נפרדת)

סילבוס12

 

לפרסום הסילבוס באתר לחצו על "שמור".

 

שמירת סילבוס כקובץ pdf

לחצו על סילבוס לפי תבנית

העלאת סילבוס

בחלון שייפתח גללו למטה ולחצו על הדפסה

העלאת סילבוס

בדף ההדפסה שייפתח שנו ליעד pdf

העלאת סילבוס

בחרו pdf

העלאת סילבוס

לחצו על שמור

העלאת סילבוס

בחרו את התיקייה הרצויה ולחצו save

העלאת סילבוס