כניסה למערכת המידע למרצה.

בחירה באופציה של 'שיעורים שלי'

לצד שיעורים בהם מוגדרת מטלה או מטלות תופיע צלמית ל'קליטת ציונים'

קיים הבדל בין הקלדת ציונים למטלות מסוג בחינות להם יש מועדים, לעומת הקלדת ציונים לשאר המטלות בהם אין מועדים.

הקלדת ציונים למטלות ללא מועד

נבחר ב- "מטלה ראשונה" ונלחץ על "הצג ציונים"

נזין את הציונים בחלון המטלה   במידה ויש ציון מיוחד (נכשל/ לא נכח/ה בשיעור/ לא סיים חובות/ השתתפ/ה),  בחר על-ידי מקש החצים בצמוד לחלון ציון המטלה את הציון הרלוונטי.
בסיום הקלדת הציונים נלחץ על "שמור זמנית" (לשמירת ביניים של ציונים ותצוגה מקדימה של חישוב ציון משוקלל ללא פרסומם לסטודנטים) או על "שמור" (לשמירת ציונים סופית ופרסומם לסטודנטים)

לתשומת לבכם – שורת ציונים שנשמרו באופן זמני תהיה צבועה בירוק וחישוב זמני של ציון משוקלל יוצג בתוך סוגריים. כדי לאשר את הציונים ולפרסמם, יש ללחוץ על "שמור" .

שמירת ציונים באופן זמני:

אישור ציונים ופרסומם:

הקלדת ציונים למטלות עם מועד / מסוג מבחן

נבחר ב- "מטלה ראשונה" ובמועד הרצוי לבחינה ונלחץ על הצג ציונים.

נזין את הציונים למועד הבחינה הרצוי בחלון המטלה   במידה ויש ציון מיוחד(נכשל/ לא נכח/ה בשיעור/ לא סיים חובות /השתתפ/ה) באפשרותנו לבחור בו ע"י לחיצה על מקש החצים (ליד חלון ציון המטלה)  .

בסיום הקלדת הציונים נלחץ על "שמור זמנית" (לשמירת ביניים של ציונים ותצוגה מקדימה של חישוב ציון משוקלל ללא פרסומם לסטודנטים) או על "שמור" (לשמירת ציונים סופית ופרסומם לסטודנטים)

לתשומת לבכם – שורת ציונים שנשמרו באופן זמני תהיה צבועה בירוק וחישוב זמני של ציון משוקלל יוצג בתוך סוגריים. כדי לאשר את הציונים ולפרסמם, לחצו על "שמור" .

שמירת ציונים באופן זמני:

אישור ציונים ופרסומם:

ניתן לשנות ציון לאחר שמירה.
לשינוי ציון כנסו פעם נוספת להזנת ציונים לעמוד על הציון שרוצים לשנות ולרשום את הציון החדש.
לאחר מכן לחצו על "שמור" או "שמור זמנית".

שקלול ציון התלמיד לשיעור

בסיום הקלדת כל הציונים לכל המטלות, המערכת משקללת באופן אוטומטי את הציון הסופי של התלמיד בקורס. הציון הסופי יופיע בעמודת ציון משוקלל.

על מנת לבצע שמירה זמנית של הציונים ולראות תצוגה מקדימה של הציון המשוקלל ללא פרסומם במערכת המידע לסטודנט , יש ללחוץ על "שמור זמנית".

כדי לאשר את הציונים ולפרסמם באופן מיידי, יש ללחוץ על "שמור".