ממערכת מידע למרצה ניתן להדפיס טפסים שימושיים.

לדוגמה, טפסים בנושא: בקשה לאישור קצובת נסיעה והצהרה על מסגרות עבודה בהוראה.

היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע למרצה – תחת הלשונית "טפסים" בחרו את הטופס אותו תרצו להדפיס.

טפסים1

תיפתח כרטיסיה חדשה בדפדפן, בה תוצג תחילת תהליך ההדפסה.

טפסים2

לאחר מכן יוצג הטופס המבוקש.

טפסים3

להדפסת הטופס לחצו בסרגל הכלים שמופיע בתחתית המסך על "הדפס".

טפסים4