הכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע למרצה

בחרו "אפשרויות נוספות" ולאחר מכן "ניהול זמינות".

ניהול זמינות

 יש לבחור בשנת תשפ"ב כאשר מופיע המסך הבא, וללחוץ על הכפתור המסומן באדום (חדש):

ניהול זמינות

*לשונית האי זמינות נועדה למצבים מיוחדים בלבד (לדוגמה, חצי שבתון), אפשר לפנות לצוות התמיכה בנושא במקרה הצורך.

במסך הבא מלאו את כל השעות שבהן תוכלו ללמד בכל יום בסמסטר א (להזכירכם, שעות הלימודים הן 8:00 – 21:00).

בסיום לחצו על הכפתור "שמור" (מוקף באדום):

ניהול זמינות

לאחר לחיצה על שמור, תופיע שורה עם הנתונים שהזנתם. כעת לחצו שנית על הכפתור המסומן באדום (חדש) כדי להזין את השעות של סמסטר ב.

ניהול זמינות

בחרו בסמסטר ב ומלאו את השעות שבהן תוכלו ללמד. לבסוף לחצו "שמור".

ניהול זמינות

לאחר לחיצה על שמור, יופיעו שתי שורות עם הנתונים שהזנתם. כעת לחצו שוב על הכפתור "חדש" כדי להזין את השעות של סמסטר קיץ.

ניהול זמינות

כעת יופיעו שלוש שורות של נתונים: הראשונה לסמסטר א, השנייה לסמסטר ב והשלישית לסמסטר קיץ. אנא בדקו שכתבתם את כל השעות שבהן תוכלו לעבוד בשלושת הסמסטרים.

*אפשר לבצע שינויים בנתונים שהזנתם. לשם כך יש לעמוד על השורה הרלוונטית וללחוץ על לחצן העיפרון (מוקף באדום).

ניהול זמינות