כדי לקלוט נוכחות סטודנטים בשיעור היכנסו פורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע למרצה

יש לפעול לפי הצעדים במדריך ווידאו ( מתוך אתר ראשים) למדריך לחצן כאן.