טופס טיולים הוא תהליך בדיקת חובות וציוד שסטודנט עובר כאשר הוא מסיים את לימודיו.

הבדיקה מתבצעת במשרדים שונים במכללה: מדור שכר לימוד, ספרייה, מחשוב ולבסוף מזכירות הסטודנטים.

 

את התהליך מאתחלים דרך מערכת המידע בתפריט "אתחול טופס טיולים > טופס טיולים"

אתחול טופס טיולים1

המערכת תציג את מאזן החובות. במידה ורוצים להמשיך בתהליך אתחול הטופס, יש ללחוץ על לחצן "טופס טיולים" (מודגש בצילום המסך).

אתחול טופס טיולים2

בשלב הבא, תעלה הצהרה אותה יש לאשר:

אתחול טופס טיולים3

לאחר אישור ההצהרה, ניתן לאתחל טופס טיולים במסך שייפתח, על ידי לחיצה על לחצן "אתחל תהליך טופס טיולים"

אתחול טופס טיולים4

לאחר סיום האתחול, יופיע הפירוט של כלל התחנות שמבצעות את בדיקת הזכאות.

מרגע זה עליכם להמתין לתוצאות הבדיקה מכלל התחנות (אורך כשבועיים).

בעמוד זה תוכלו להתעדכן בסטטוס הבדיקה:

אתחול טופס טיולים5

כל התחנות, פרט לתחנת מזכירות בית הספר, בודקות את טופס הטיולים במקביל.

כאשר תחנה מבצעת אישור, נשלחת הודעת אישור בדוא"ל, מסרון ובהודעות האישיות במערכת המידע.

כאשר תחנה לא מאשרת, בנוסף לאי-אישור ייכתב גם הסבר מדוע אין אישור (חוב של ספרים, חוב כספי וכדומה).

קובץ תפעול טופס טיולים מצד הסטודנט