היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט

בחרו אפשרויות נוספות > אישורים

 

לחצו על האישור הרלוונטי: אישור לימודים2

במקרה ולא נפתח אישור הלימודים, אנא וודאו כי חלונות קופצים אינם חסומים.

לחצן ימני על ההתראה, בחרו ב"אפשר תמיד חלונות קופצים …."

אישור לימודים3

לאחר שנפתח האישור לחצו בתפריט על הדפסה אישור לימודים4 (Ctrl+P)