היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט

בחרו אפשרויות נוספות > אישורים

 

לחצו על האישור הרלוונטי: 

במקרה ולא נפתח אישור הלימודים, אנא וודאו כי חלונות קופצים אינם חסומים.

לחצן ימני על ההתראה, בחרו ב"אפשר תמיד חלונות קופצים …."

לאחר שנפתח האישור לחצו בתפריט על הדפסה  (Ctrl+P)