שלב 1 – הרשמה לחבילת קורסים

חבילת קורסים מכילה רשימת קורסים בהתאם לתוכנית הלימודים של הסטודנט.
יש להירשם לחבילה אחת מתוך מקבץ חבילות (המקבץ מופיע בשם זהה למספר חבילות).

הרשמה לחבילת קורסים1

בכדי לוודא שסיימת הרשמה לכל החבילות – מומלץ לנסות להירשם לחבילות אותן לא בחרת. במקרה כזה תופיע מיד הודעה, כי כבר בוצעה הרשמה לשיעורים מתוך מקבץ זה. כך תימנע מדילוג על אחת החבילות.

הרשמה לחבילת קורסים2

(1) לחיצה על חבילה תציג רשימת קורסים הכלולים בה ותציג את הקורסים בצבע ירוק במערכת השעות (במרכז המסך).
שים לב, כאשר קורסים מופיעים בירוק עם סימן "V" לא קיימת התנגשות עם שיעורים אחרים וניתן להירשם לחבילה זו.

לסיום ההרשמה לחבילה יש ללחוץ על כפתור "הרשמה לחבילה"(2).