כדי למחוק קורס, יש לסמן אותו במערכת השעות (1) ולבחור ב"מחיקת קורס" (2) בצידו התחתון של המסך מתחת למערכת השעות.

מחיקת קורס1

*שים לב, אם הקורס נרשם כחלק מחבילה, יופיע לחצן "מחיקת חבילה". לחיצה על "מחיקת חבילה" תמחק את ההרשמה מכל הקורסים שכלולים בה.