שיעורים להחלפה

באמצעות לחיצה על "שיעורים להחלפה", הקורס שבחרת יוחלף בקורס השני שמוצג בתוך אפשרויות ההחלפה.

*ניתן להירשם לקורס אחד בלבד מתוכם.

דוגמה להחלפה בין שני קורסים:
בקורס בו קיימת אפשרות להחלפה תוצג הערה מתחת לשם הקורס. לאחר ההרשמה לקורס בו קיימת אפשרות החלפה ניתן יהיה לבצע החלפה לקורס אחר.

שיעורים להחלפה1

אם תרצה לבצע החלפה לאחר שנרשמת לקורס, עליך ללחוץ על הקורס במערכת השעות ולבחור באופציה "שיעורים להחלפה".

שיעורים להחלפה2

בצדו הימני של המסך יוצגו הקורסים בהם ניתן להחליף את הקורס אליו נרשמת.

שיעורים להחלפה3

כאשר תעמוד על הקורס אליו תרצה לעבור, תוצג האופציה "הרשמה לקורס" והקורס יוצג במערכת השעות. הרשמה בפועל תתבצע לאחר לחיצה על הכפתור "הרשמה לקורס".

שיעורים להחלפה4

הרשמה לקורסים מותני דרישות מיוחדות

–          קורס מותנה בדרישת קדם

–          קורס מותנה בדרישה מקבילה

–          קורס מותנה בדרישת קדם ובדרישה מקבילה

דוגמאות להרשמה לקורסים בעלי דרישות מיוחדות:

1.       דוגמה לקורס מותנה בדרישה מקבילה

(1) בחרת בקורס "הוראת קריאה חנ"מ". ניתן לראות שהוא מופיע במערכת השעות.

(2) מופיעה הודעה "עליך להירשם גם לשיעורים הבאים".

(3) שם השיעור אליו יש להירשם.

כשתסמן את הקורס המקביל "בניית תוכנית התערבות בתחום קריאה-כתיבה", יופיע לחצן "הרשמה לקורס".

לסיום ההרשמה לחץ על "הרשמה לקורס". לאחר ההרשמה תראה במערכת השעות את שני הקורסים אליהם בוצעה ההרשמה במקביל.

שיעורים להחלפה5

2.       דוגמה לקורס שקיימים עבורו דרישות קדם וקורס מקביל

הירשם לקורס "תיאוריות למידה ותכנון לימודים א" ורק לאחר מכן הירשם לקורס "תיאוריות למידה ותכנון לימודים ב". 

שיעורים להחלפה6

אם תנסה להירשם קודם ל"תיאוריות למידה ותכנון לימודים ב" תופיע ההודעה הבאה:

שיעורים להחלפה7

כאשר תבוצע הרשמה לקורס "תיאוריות למידה ותכנון לימודים א", ניתן יהיה להירשם לשאר הקורסים מתוך הממשק, מכיוון שקורס זה משמש כקורס קדם עבורם.

בצילום המסך תוכל לראות שמופיעה למטה הודעה: "עליך להירשם גם לשיעורים הבאים".

שיעורים להחלפה8

ניתן ללחוץ על הקורס ומיד לאחר מכן הוא יופיע במערכת השעות. יש ללחוץ על "הרשמה לקורס" כפי שמופיע בתמונה למטה:

שיעורים להחלפה9

הופעת הקורסים במערכת השעות לאחר ביצוע הרשמה:

שיעורים להחלפה10