היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט.

בתפריט היכנסו ל"לוח בחינות".

במסך זה תוכלו לראות את כל המטלות והבחינות בשנת הלימודים הנוכחית.

תוכלו לבחור את ההתאמות עבור כל מטלה מסוג בחינה או בוחן על ידי לחיצה על הצלמית "מימוש התאמות"  המופיעה לצד כל בחינה.

בחלון מימוש זכאות להתאמות תוצג רשימת התאמות (רק אלה שאושרו על ידי המכללה).

סמנו V בעמודת "נדרש" לכל התאמה המתאימה לשיקולכם.

בסיום לחצו על אישור.

תוכלו לצפות בהתאמות שנבחרו על ידי לחיצה על הצלמית "צפייה בהתאמות" 

כמו כן, ישנה אפשרות לבטל את בחירת ההתאמות עד 60 יום לפני תחילת תקופת בחינות.

אם תרצו לבטל את בחירת ההתאמות, לחצו על הצלמית "ביטול התאמות"  

לאחר מכן בטלו את הסימון בעמודת "נדרש" ולחצו על אישור.