היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט.

מימוש זכאות חדש1

בתפריט היכנסו ל"לוח בחינות".

במסך זה תוכלו לראות את כל המטלות והבחינות בשנת הלימודים הנוכחית.

תוכלו לבחור את ההתאמות עבור כל מטלה מסוג בחינה או בוחן על ידי לחיצה על הצלמית "מימוש התאמות" מימוש זכאות8 המופיעה לצד כל בחינה.

מימוש זכאות חדש2

בחלון מימוש זכאות להתאמות תוצג רשימת התאמות (רק אלה שאושרו על ידי המכללה).

סמנו V בעמודת "נדרש" לכל התאמה המתאימה לשיקולכם.

בסיום לחצו על אישור.

מימוש זכאות3

תוכלו לצפות בהתאמות שנבחרו על ידי לחיצה על הצלמית "צפייה בהתאמות" מימוש זכאות4

מימוש זכאות5

כמו כן, ישנה אפשרות לבטל את בחירת ההתאמות עד 60 יום לפני תחילת תקופת בחינות.

אם תרצו לבטל את בחירת ההתאמות, לחצו על הצלמית "ביטול התאמות"  מימוש זכאות6

לאחר מכן בטלו את הסימון בעמודת "נדרש" ולחצו על אישור.

מימוש זכאות7