לפניכם הסבר כיצד ניתן לצפות בבחינה סרוקה:

היכנסו לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט.

בחרו בתפריט "ציונים".

צפייה בבחינות סרוקות1

היכנסו ל"דף ציונים". לצפייה בסריקת הבחינה לחצו על "בחינה סרוקה" צפייה בבחינות סרוקות2

צפייה בבחינות סרוקות3

צפייה בבחינות סרוקות5

*לתשומת לבכם, לא ניתן לסרוק בחינה מסוג "בחינה אמריקאית"