לביצוע תשלום באופן מקוון יש להיכנס לפורטל שירותי מידע אישי ובחרו במערכת מידע לסטודנט. / פורטל מועמד

בדף הבית נלחץ על הכפתור שבסרגל העליון

בסרגל בצד שמאל נלחץ על 'תשלומים':

יתקבל המסך הבא:

במידה וקיים חוב, צריך לשלם אותו לפני כל שאר התשלומים ולכן ה-√ מימין לסכום יהיה מסומן קבוע.

במידה ולא קיים חוב, ניתן לאחר בחירה ליתרה לכתוב בעמודה 'סכום אחר' את הסכום אותו את/ה רוצה לשלם בעסקה הנוכחית:

 נסמן √  במשבצת מימין לתשלום הרצוי, ו-√ נוסף בעמודה 'תשלום'.

לאחר שבחרנו את כל התשלומים הרצויים נלחץ על 'המשך לביצוע התשלום' בתחתית בעמוד.

בהמשך יופיע מסך ביצוע העסקה. כאן ישנן שתי אפשרויות תשלום:

– עסקה רגילה– תשלום אחד:

– תשלומים בקרדיט:

יש לבחור בשדה 'תשלומים' את מס' התשלומים הרצוי.

לאחר בחירת סוג העסקה, יש למלא את יתר הפרטים, ובסיום ללחוץ על 'אישור'.

אם כל הפרטים נכונים והתקבל אישור מחברת האשראי תופיע ההודעה הבאה:

במידה ונרצה להדפיס את האישור, לחיצה על 'הדפסה' תפתח לנו את האישור הבא:

תשלום מקוון

¤ חשוב לדעת!  לא מדובר בקבלה, אלא באישור תשלום.

בדף התשלומים נוכל לראות בתחום הרלוונטי (בד"כ שכ"ל) את התנועה שבוצעה:

לסיום ניתן לראות את מצב העסקאות ע" לחיצה על הכפתור 'מצב העסקאות' בחלק השמאלי העליון של העמוד.

המסך  יראה כך:

כאן תוכל/י לראות את כל עסקאות האשראי שניסית לבצע בעבר באתר וכן את סטטוס העסקה.