דיקנים, ראשי מחלקות, ראשי חוגים וראשי תחומים

  1. רשימת שיעורים בחוג
  2. מערכת שעות לחוג
  3. סטודנטים בחוג
  4. רשימת אנשי סגל
  5. שליחת הודעות
  6. בוגרים בחוג
  7. מצב הרשמה בחוג
  8. ריכוז ציונים בחוג
  9. התפלגות תלמידים
  10. לוח בחינות בקורס

 לראשי תחומים יוצגו רק הסעיפים הרלוונטיים לתחום:
שיעורים בחוג, מערכת שעות ואנשי סגל בחוג

הכניסה לפורטל בעל התפקיד מתבצעת מתוך פורטל איש סגל בלשונית "ראש חוג – חוגים שלי"

צילום מסך ראש חוג

צילום מסך ראש חוג