היכנסו למערכת "מידע למרצה" שבפורטל שירותי מידע אישי.
היכנסו ל"שיעורים שלי" ובשורת קורס ההתנסות לחצו על שיבוץ מורה מאמן11"שיבוץ מאמן".

שיבוץ מורה מאמן1

 

בחלון "מידע למרצה – שיבוץ מאמן" תופיע רשימת כל התלמידים הרשומים לקורס.
כדי לשבץ מורה מאמן לתלמיד לחצו על הצלמית שיבוץ מורה מאמן2

 

שיבוץ מורה מאמן3

 

בחלון "שיבוץ מאמן" כתבו את שם המאמן בשדה המודגש.
לאחר הקלדת שם המאמן לחצו על "חפש". מספר תעודת הזהות של המורה המאמן יופיע אוטומטית.

 

שיבוץ מורה מאמן4

 

אפשר לבצע חיפוש מאמן מתוך מאגר המורים המאמנים באמצעות לחיצה על הלחצן "חפש".
בחלון החיפוש תופיע רשימה שאפשר לבחור מתוכה את המאמן.

הבחירה תיעשה על ידי סימון השורה ולחיצה על "בחר".

 

שיבוץ מורה מאמן5

 

*אם לא קיים מורה מאמן במאגר, יש לפנות למורה המאמן ולבקש ממנו שימלא את פרטיו באמצעות הרשמת מורה מאמן שבאתר המכללה>>סגל אקדמי<<טפסים לשירותי הסגל>>הרשמת מורה מאמן

לאחר בחירת המאמן תוזן תקופת הפעילות כברירת מחדל (אפשר לשנות לפי צורך).
בשדה "סוג פעילות" בחרו את סוג הפעילות המתאים.

 

שיבוץ מורה מאמן

 

לסיום לחצו על "שמור" ויתקבל המסך הבא:

שיבוץ מורה מאמן7

 

אפשר לראות בחלון השיבוץ את המאמן שנבחר לכל תלמיד.

שיבוץ מורה מאמן8

 

אפשר לערוך, למחוק או לשבץ מאמן נוסף לכל סטודנט.

שיבוץ מורה מאמן2 עריכת פרטי מאמן

שיבוץ מורה מאמן9מחיקת מאמן ששובץ

שיבוץ מורה מאמן10הוספת מאמן חדש