שליחת הודעה לסטודנט ב- Moodle

1. בתפריט מצד ימין לוחצים על "משתתפים".

שליחת הודעה לסטודנט במודל לסטודנטים

2. בוחרים מהרשימה את הסטודנט הרצוי.

שליחת הודעה לסטודנט במודל לסטודנטים

 

3. בחלק העליון של המסך לוחצים על "מסר".

שליחת הודעה לסטודנט במודל לסטודנטים