בפורטל ראש החוג היכנסו לבקשות וערעורים>> מענה לבקשות>>אישור סילבוס

תהליך אישור סילבוס

 

בקשות הסילבוס שטרם טופלו יופיעו בקטגוריית "טרם טופל"

תהליך אישור סילבוס

 

אפשר לצפות בבקשה באמצעות לחיצה על נושא הבקשה

תהליך אישור סילבוס

 

צפייה בסילבוס באמצעות לחיצה על לחצן סילבוס

תהליך אישור סילבוס

 

תהליך אישור סילבוס

 

אפשר לעדכן הערות בגוף הסילבוס ולסמנן בצבע אדום באמצעות בחירת צבע גופן בכל תיבת טקסט בגוף הסילבוס:

תהליך אישור סילבוס

 

קבלת/דחיית סילבוס

לחיצה על קבל או דחה תגרום לפתיחת חלון תגובה. חובה לרשום תגובה גם בקבלה/דחייה של סילבוס, אחרת לא ניתן יהיה לבצע את הפעולה והחלון לא ייסגר.

תהליך אישור סילבוס

 

תהליך אישור סילבוס

 

אפשר גם לצרף קובץ

תהליך אישור סילבוס

 

לסיום לחצו על שלח

תהליך אישור סילבוס

 

לאחר הטיפול בבקשה, היא תעבור לקטגוריה הרלוונטית – התקבל או נדחה – והמרצה יקבל הודעה על אישור הסילבוס או על דחייתו.

לאחר אישור הסילבוס, הוא יפורסם בדף השיעור ולסטודנטים תהיה גישה אליו.