חפש באתר התמיכה למודל

Annoto חדש! דיון על נקודות זמן ספציפיות בסרטון מ – youtube ובמקביל לסרטון באמצעות פעילות חדשה Annoto

Annoto הופכת צפייה פסיבית בווידאו לכלי שמאפשר אינטראקציה בין הלומדים תוך כדי צפייה בסרטון.

Annoto משתלב ב- Moodle באתר הקורס ופועל על גבי הסרטון הוא מספק ממשק משתמש חדשני לדיונים ומאפשר אינטראקציות  במהלך הסרטון, ובכך מגביר את מעורבות המשתמשים ואת שיתוף הפעולה.