יש אפשרות להוסיף תרשימים למסמכי office.

להוספת תרשים נלחץ על תרשים, בלשונית ההוספה.

הוספת תרשימים

הסברים:

הוספת תרשימים למסמכי office 2007 (אתר התמיכה של מיקרוסופט).

הוספת תרשים למצגת power point 2010 (אתר התמיכה של מיקרוסופט).

הוספת תרשים למסמך Exel (אתר התמיכה של מיקרוסופט).

סרטון:

הוספת תרשים בגיליון excel 2007 (נוצר על ידי מרכז דובדבן).