תוכן העניינים הוא רשימה של הפרקים המרכזיים המופיעים במסמך ומשמש כמעין מפה להתמצאות בו. תוכן העניינים הוא חלק בלתי נפרד מכל עבודה אקדמית ומקומו בראש העבודה, לאחר דף השער; בתוכן העניינים מופיע שם הפרק, מספר העמוד בו הוא מתחיל וקישור אל הפרק (רלוונטי בקריאה דיגיטלית בלבד, כלומר על המחשב).

אפשר ליצור תוכן עניינים בצורה ידנית, אבל Word מאפשר לנו ליצור תוכן עניינים אוטומטי. יתרונותיו ברורים:

  • חיסכון בזמן;
  • עדכון מהיר של מספרי העמודים;
  • עדכון של פרקים שנוספו או שהוסרו בעבודה.

תוכן עניינים תקין צריך להראות כך:

תוכן עניינים

הסברים:

יצירת תוכן עניינים אוטומטי במסמכי Word 2010 (אתר התמיכה של מיקרוסופט).

יצירת תוכן עניינים אוטומטי במסמכי Word 2007 (אתר התמיכה של מיקרוסופט).

סרטון:

יצירת תוכן עניינים אוטומטי 3 הדקות הראשונות בסרטון (נוצר על ידי talmichalovici2).