יועץ וירטואלי – הרשמה לקורסים

כניסה להרשמה* לקורסים:

ההרשמה* לקורסים מתבצעת מתוך פורטל שירותי מידע אישי 

לאחר כניסה לפורטל שירותי מידע אישי בחרו במערכת מידע לסטודנט

*ההרשמה פתוחה בתקופות שמוגדרות מראש על-ידי המכללה ובהתאם לתוכנית הלימודים.

בעת כניסה למערכת יופיע על המסך כתב הסכמה. תהליך ההרשמה יחל לאחר לחיצה על כפתור  "מסכים".
לפני תחילת תהליך ההרשמה יש לקרוא את ההנחיות.

יועץ וירטואלי1

תצוגת קורסים בסמסטרים השונים:

כדי לצפות בקורסים בסמסטר מסוים יש לבחור בסמסטר הרצוי בצידו הימני העליון של המסך.

אם מתבצעת הרשמה לקורס שנתי, הוא יופיע בסמסטר א' ובסמסטר ב'.

יועץ וירטואלי2